تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


خودمو پیدا نکردمو حتی بیشتر تو خودم گم شدم!نمیدونم چند-چندم با خودم؟نمیدونم چی درسته چی غلط...و در اینده چی پیش میاد؟اما فکر میکنم فعلا درست ترین کار اینه ک درس بخونمو تا میتونم تلاش کنم!اگه میخام رویاهای تو مه دور دستم ب واقعیت تبدیل بشه گام اول اینه ک تلاش کنم!!"پیدا نکردم خودمواما کمیاگر رو پیدا کردمچند تا شعر تازه خوندمدو تا کتاب شعر هدیه گرفتمنقاشی زهرا کشیده بود و مشاعرم با فاطمه رو چسبوندم به دفترمو کتاب ملت رو ورق زدم!به مرگ فکر کردم که چقدر نزدیکه ...به دنیا که چقدر وسیعه...ب دوستام ک چ دلگرم و دلگیرن...به خدا که چ عظمتیه...به خیلی چیزا فکر کردم!سعی کردم بلند بخندمکمتر اخم کنمکمتر غر بزنم-هرچند گاهی تلخ شدم--هرچند حرفام سنگین شده-هرچند هنوز به جای حرف زدن بغض میکنمبه جای بالا رفتن پس میرمهر چند خودمو پیدا نکردماما خیلی فکر کردمتو ی جاهایی به نتیجه هم رسیدمحالا بنظرم باید بلند شمخاک نشسته رو شونه هام رو بتوکنمو کم کم از خودم دربیام!""پشت دیوار همین کوچــه به دارم بزنیدمن که رفتم بنشینید و ... هوارم بزنیدباد هم آگهـــی مرگ مرا خواهد بردبنویسید که: "بد بودم" و جارم بزنیدمن از آیین شما سیر شدم ... سیر شدمپنجـــه در هر چه کـه من واهمه دارم بزنیددست هایم چقدر بود و به دریا نرسید؟!خبـــر مرگ مرا طعنــــه به یــــارم بزنیدآی! آنها! که به بی برگی من می خندید!مرد باشید و ... بیایید ... و ... کنارم بزنید"نجمه زارع
صاد نون ۰۲ آبان ۹۶ ، ۲۰:۰۹ ۰ ۵

«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....