تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


-تو که برحرف بنده ی خدا گوش نمیدی انتظار داری خدا به حرفت گوش کنه؟+نه نمیکنهههه!!!| ضدگلوله |
صاد نون ۰۴ آبان ۹۶ ، ۱۱:۵۸ ۰ ۵

«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....