دلم میخاد برم لب پشت بوم بشینم و ی لیوان نوشیدنی گرم بخورم,

یا برم کافه وی بشینم و شعر کوتاه بخونم

دلم میخاد ناخونامو لاک قرمز بزنم , لبامو سرخ کنم و خط چشم بکشم

دلم میخاد داد بزنم !

افتاب رو ک نصف صورتم رو روشن کرده پاره کنم

یه قلمو ابی بردارم و یه لایه ابر گرفتگی بکشم رو سر اسمون.