هوا بارونی حرم
#حرم_حضرت_جان


یکی از دوستا چند وقت پیش تعریف میکرد

براش از بین الحرمین عکس فرستادن

هوا بارونی بین الحرمین خلووت...

خلاصه کلی دلمان اب شد.

دیشب بابا میگن بیا صالحه اینم حرم اینم بارون!


جاتون سبز:)