بابا نوشابه میریزن

صدا میزنم: بابا!سلااامD:

یه لیوان دیگه میریزن پر ک شد شیشه رو میذارن جلو من لیوانو میدن امیرعلی!

میگم باباااااااا…واقعا کههههه…این بدترین کاری بود ک میشد با من کرد!!!

علی میخنده : بده من برات بریزم!!


اصن لذت نوشیدنی ب اینه ک برات بریزن:دی

سر سفره هر کی نوشیدنی برمیداره من سریع لیوانمو میذارم کنارش.

دیگ اسمم بد دررفته سر این قضیه؛خانواده برام نمیربزن ک هیچ!

تازه منو ساقی میکنن:/