یه حس خوبی دارم~.~

یه آرامش آرومی.


ک مثلن ی روز بپیچونم با زهرا بریم کافه مون

گپ بزنیم:)


یا یه دسته گل مریم بگیرم سرزده برم خونه ساجده.


یا اینکه با فاطمه سربالایی عدالت رو بگیریم بدویم

مث دیوونه ها .و روی صندلی های کنار خیابون بپرم.


شایدم ۱۲ جلد هری پاترو پست کنم در خونه عاطفه!