من:عه ولادت حضرت علی اکبره؟

بابا:روز جوانه:) دخترم روزت مبارک

+عی وای!خیییلی مچکرم~.~.

[ب مامان]_خانوم!بهم تبریک بگو!

[مامان از بالای عینک نگاه میکند.و هیچ نمیگوید.]

+باباجون روزتون مباارک=))

_مرسی دخترم:) جوونا همدیگرو درک میکنن!

تو این خونه فقط ما همو میفهمیم؛)

[مامان همچنان از بالای عینک نگاه میکند]