۱. عاغا  عذاب وجدان دارم،ب وای فای عاغا جونم وصل بودم تموم کردم نتشو😂

خداوندگار مرا ببخشایاد.


۲. حس نوشتن ندارم😐کلا حس هیچکاری ندارم😶


۳. خیلی نامحسوس رمز وای فای خودمونو از لبتاب کش رفتم...

رمز وای فای نیس ک...رمز گاوصندوق بانک مرکزیه😁


۴. پدر میفرنان:اعتماد بنفس داشته باش!

و من اصلا ب خودم امید ندارم😐


۵. احتمالا فقط میشه با خواهرت بشینی پشت میز اشپزخونه و حرف بزنی:))


۶. امتحانم خاب موندم😐

پنج دقیقه ب شروع امتحان از خاب بیدار شدم😂

ی وعضی...


۷. امادگیم برا فردا در حد نام و نام خانودگیم بالای برگس😁


من از رستگارانم.

و من الله توفیق !