کنکور...میتونه لعنتی نباشه
وقتی از این زاویه نگاه میکنم
ک هر کی میبینه برام ارزوی موفقیت میکنه
 چن روز مونده به کنکور مریم پیامای حال خوب کن بده
ظهر دوستم زنگ بزنه و انرژی مثبت بفرسته
عصر خواهر خانومی بگه برم خونشون برام پاستیل و لواشک بیاره و از هر دری حرف بزنیم
علی مسخره بازی دربیاره که اومدی بهت انگیزه بده؟ هر چی ساجده گف بر عکسش عمل کن!
شب تو راه بابا مسیر و طولانی کنه تا باهام حرف بزنه و بهم بگه مهم نیس چی پیش میاد و کلی حرفای نگفتنیِ دخترپدری.

کنکور یه چالش دوست داشتنیه که به ما یاداوری میکنه چقدر باید کنار هم باشیم،چه چیزایی مهمه واقعن...
کنکور بهم یاد داد که تو برهه هایی از زندگی که داره تغییراتی رخ میده
چقدر میتونه ی حرف یه لبخند یه حس خوب توان محکمتر بودن بده
بهم یاد داد ک یادم بمونه،اگ کسی یه گوشه داش چالشی رو تجربه میکرد
به اندازه ی توانم بهش حال خوب بدم
همونطور این مدت اطرافیانم بهم دادن.
خداروشکر برای  اینهمه مهربون تو زندگیم.
خدا رو شکر:)


+میدونم مثل همیشه دعاهای خیر و ارزوهای قشنگتونو دریغ نمیکنین:)))