+پاییز عاشق است🎶🎵میگن بارون رحمت خداست

پس چرا خساست میکنه با گرگ و میشِ این شهر؟

پنجره رو باز میکنم و میشینم لبه اش

نم نم بارون میزنه به بازو و صورتم

نفس عمیق میکشم پاییز رو

نفس عمیق میکشم اینهمه زرد و نارنجی رو

اینهمه خاطره رو....

و فکر میکنم امسال کدوم بغض هق هق میشه

و کدوم صفحه ی تقویم از جیغ برگ های زرد پر؟

هر سال قراره همین موقع ابستنِ سرخ و نارنجی این غم بشیم 

و فارغ بشیم زیر بارونش....

پاییز همین پر و خالی شدنه

همین شبای تبل بلند که اونقدر لبه ی پنجره بشینی تا از شعر لبریز شی...

زیر لب زمزمه میکنم:

"پاییز بهاریست که عاشق شده است..."*

و چقدر دوست داشتنیه این زن تنهای عاشق...پ.ن:چالش طورانه_به دعوت مهنازمون:)

منم از پاییز دعوت میکنم .


* .عاشق نشدی وگرنه میفهمیدی

پاییز بهاریست که عاشق شده است

میلاد عرفان پور