رزاق بودن خدا همون وقتیه که به خودت میای میبنی 

جایی نشستی که هیچ برنامه ای برای اونجا بودن نداشتی.

این نرم نرم خزیدن آفتاب روی پوستت و باد خوردن چادرت

همین حرف هایی که نمیشه گفت و نمیشه نگفت!

میخوام بگم روزی این نیست که نون خامه ای برسه وقتی هوس کیک کردی.

رزاق بودن خدا دقیقا جاییه 

که نگفته مرهم آشوبت میشه

وقتی دلتنگی بابات زنگ میزنه

وقتی خسته ای شونه  میشه

وقتی انتظارشو نداری میخواد که بشه برات..

بخواد براتون چیزی که میخوایید رو

درست وقتی که انتظارشو ندارید

درست وقتی که تو اوج خواستنید:))
+نگم براتون که ال سی دی گوشیم شکست و چه ترکی خورده:(

دلم روشنه ک قراره حالم خوب شه تو همین روزا

که غروب پاییز قدم میزنیم تو سرما و باد و میخندیم...