دو ساعته تموم بشینی تو هوای سرد با یکی گپ بزنی میدونید چ لذتی داره؟


+غیبت نکنیم

اما اگرم کردیم بد دونفر رو پشت سرشون به اونیکی نگیم

چون ادمای بی ارزشی میشیم:/++خواب میدیدم

خوابم خوب بود اما تو خوابم دلتنگ بودم

تا حالا اونقدر دلتنگی تنیده شده بهتون که تو خوابم دلتنگ باشید؟

کی این دلتنگی دست از سرم برمیداره ؟


+++وای وای❤❤

دختر صاحب فروشگاه دو وجب قد داده با یه عالمه موی فر

امشب اومده میگه واست لاک بزنم؟

از کدوم ور قربونت برم شیرین؟؟

یادم باشه یدفه لاک ببرم برام لاک بزنه😍😂

#دلبریتو یکم کمترش کن


++++حالت بد باشی یکی بیاد بایه دنیا مهربونی 

همه ی غماتو بشوره ببره

شاید کم باشن ادمای خوب اما دنیا دنیا خوبن❤

#سارا    #فاطمه