تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۲۵ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است
فقط میتونم از ته دل برای این مرد ارزوی خیر کنمخدایا کمک کن بتونم ب قولی ک بهش دادم عمل کنم...همین...فقط برای این مرد!!

صاد نون ۹۵-۱۰-۲۵ ۰ ۰ ۶

صاد نون ۹۵-۱۰-۲۵ ۰ ۰ ۶


خوبماروممبذار همینجور بمونمحوصلتو ندارم!!

صاد نون ۹۵-۱۰-۲۳ ۰ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۱۰-۲۳ ۰ ۰ ۳


میدونی؟؟اصلا مهم نیستی!!!باشه؟؟بروبهدرک

صاد نون ۹۵-۱۰-۲۳ ۰ ۰ ۷

صاد نون ۹۵-۱۰-۲۳ ۰ ۰ ۷


دفتر شعرمو ببر خونتمال تو تموم این شعرامنو با خودت ببر خونهمن تو این عاشقانه هام جانا تو اتاقت بذار منو لطفا جای عطرت ؛جلو آینت لا به لای برگه این دفتر.. گل نرگس بکار عمر من تا دوباره بگیره جون شعرم#نیاز به اصلاح دارد

صاد نون ۹۵-۱۰-۲۲ ۰ ۰ ۴

صاد نون ۹۵-۱۰-۲۲ ۰ ۰ ۴


دِلَم نِمیخواد دِلـــــبـَر باشم تو این شَهرتو این شَهرِ آشوبِ بی دَر وُ پِیـکـر...که مَرداش گُرگَن وُ گُرگا لِباسِ بَرهِ به تَن!دلم نمیخواد دلبر باشم تو این دنیای هزار رنگ...بذار همین سیاه_چادر بمونه برا دلِ پر آشوب منکه پُشتَم نلرزه تو کوچه پس کوچه های تاریکش...که پشتم نلزره از قدم های سنگین چارچونه هاش که اسم مرد یدک میکشندلم نمیخاد دلبر باشمبه همین صورت بی ارایش خوشمبه همین لبای بی رنگبه همین چشای کم فروغ...خط چشم؛برا بقیه!!من خط اشک روی صورتم زیبتم باشه بسه...

صاد نون ۹۵-۱۰-۲۲ ۰ ۰ ۹

صاد نون ۹۵-۱۰-۲۲ ۰ ۰ ۹


روزی که بهم بگه:طیب الله نفاسکم

صاد نون ۹۵-۱۰-۱۹ ۰ ۰ ۴

صاد نون ۹۵-۱۰-۱۹ ۰ ۰ ۴


در حال حاضر میخام غمگین باشممیخوام کسی باشه نازمو بخرهدر حال حاضر شبیه دیوونه ها با خودم سرجنگ دارمچند لحظه قبل شبیه دیوونه ها گفتن دوباره ببندمدوباره خودم سر خودم فریاد کشیدمخلی؟ببندی اون بی صاحابی و ک چی؟چی کم میشه ؟؟چی درست میشه؟؟تو یه احمقی!!!!یه احمق!!!!و قبول دارم!!در حال حاضر خوب قبول دارم:|

صاد نون ۹۵-۱۰-۱۹ ۱ ۰ ۴

صاد نون ۹۵-۱۰-۱۹ ۱ ۰ ۴


ته ته ته قبلمیه چیزی سنگینه!که قابل فهم نیست برام!

صاد نون ۹۵-۱۰-۱۸ ۰ ۰ ۶

صاد نون ۹۵-۱۰-۱۸ ۰ ۰ ۶


خدا کند اهم به در خانه ی هیچ کس نرسیده باشدچون انچنان حسن تعلیل هایم نفرین شدستک پاکی مریم را هم به باد خواهد داد

صاد نون ۹۵-۱۰-۱۸ ۰ ۰ ۵

صاد نون ۹۵-۱۰-۱۸ ۰ ۰ ۵


love

صاد نون ۹۵-۱۰-۱۸ ۲ ۰ ۳

صاد نون ۹۵-۱۰-۱۸ ۲ ۰ ۳


۱ ۲ ۳

«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....