تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۵ مطلب با موضوع «عاشقانه های با وضو» ثبت شده است

عشقت


گر چنین واله ی اویم نه جای عجب است

قدحی عشق ز لیلایی خود داد که مجنون شده ایم.

صاد نون ۹۷-۲-۱۱ ۳ ۰ ۳۲

صاد نون ۹۷-۲-۱۱ ۳ ۰ ۳۲


ما زیر همین اینه کاری ها دل داده ایمو هر دل هزار دل شده زیر سقف حرمت...دلم افتاد از دستمهمسایه جانمان دل های عاشق و شکسته را خوشتر دارد...دلداده ایم به ذکر شما ایها الضامنصالحه.نپ.ن:زیر اینه کاری های دلبر صحن امام خمینی-حرم همسایه جان یهویی

صاد نون ۹۵-۷-۱۶ ۳ ۰ ۱۵

صاد نون ۹۵-۷-۱۶ ۳ ۰ ۱۵
لا به لای تمام این حال بدی ها...
پشت پرچین بلند همه ی این چای های گس
هنوز هم قشنگی میوزد
هنوز هم صدای اذن می اید..
و هنوز" ربنای من" در  صدای تو گم میشود
"ایاک نعبد" نماز من دکلمه ی صوت حمد تو میشود
انگار من به" تو" اقتدا کرده ام...
جز این نمیتواند باشد
که لحن هنوز کودکانه من حل میشود در صدای مردانه ی تو
آخ که این گم شدن و پیدا نشدن در بودن تو چه لذتی دارد...
اذان بده...
من به تو اقتدا خواهم کرد...

صالحه.ن
پ.ن:هیس...من ...آقای پدر... چند ساعت قبل...یهویی...من خیلی دوس او ؛)

صاد نون ۹۵-۴-۰۸ ۷ ۰ ۱۲

صاد نون ۹۵-۴-۰۸ ۷ ۰ ۱۲نتیجه تصویری برای کاسه شیر

کاسه های شیر...
نخل های پیر...
یک حکایت غریب...
یک حکایت عجیب...
سجدگاه و مهر...
مسجد و نماز صبح...
فرق تو...
فرق تو..
فرق تو به روی مهر...

کاسه های شیر...
کودک یتیم...
فرق تو...
فرق تو شکست

ماه نو...
نیامدن...نیامدن....نیامدن
کاسه های آب
انتظار جمعه و عذاب

وشکست ماه نو...
فرق تو...فرق تو...فرق تو...


صالحه.ن
پ.ن: نوشته بود:«چِـه شَـنبـهٔ دِلـْگیری بود....... دیــْروزش مَــهْدی( عج) نَیـٰامد و امــْروز.. عَـلْی( ع) هَـم رَفـت..!!!»

صاد نون ۹۵-۴-۰۶ ۳ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۴-۰۶ ۳ ۰ ۱۶http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531502375640382472.jpg

دنبال ماه میگردند در آسمان
چه گشتن بیهوده ای
من ماه خدا را روی سجاده ام پیدا کرده ام...!


صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۱۷ ۸ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۳-۱۷ ۸ ۰ ۱۷


«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....