تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شاعر» ثبت شده است
معماری میشناختم که شاعر بودواژه واژه دیوار خیال را میبرد بالا...ایوان خانه اش حتما گنجشک داشت و عصر ها چای گرم...حیاط خانه اش حوضی گرد داشتو هی شعر سر میرفت از حوصله اشهی میریخت توی حیاط...ماه میهمان بود هرشب و حیاط سیب داشت و انار...شاعری را میشناختم که معماری میکرد...از پله های بهار بالا میرفت و ویلا میساختو کلمات را برج میکرد...شاعری معمار بودو همیشه ابری بالای سرش در حرکت...وهمیشه بارانی زیر شاخه های بیدش داشت...امان از شاعری که معمار باشد!!!امان!!!صالحه.نپ.ن:حس خوبیست ک شاعری معمار باشد...اینکه شعر هایش را برج کند؛ویلا کند و مردم در شعر هایش زندگی کنند:)

صاد نون ۹۵-۴-۰۹ ۱۲ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۴-۰۹ ۱۲ ۰ ۱۶
امروز تیتر خبر این بود:"هشدار...وضعیت اناری شده است"شاعری گم شد زیر یک درختاز آن پس انار هاشعر میدهند و شعر ها انار...بیشتر مواظب شاعران باشید!!

صاد نون ۹۵-۴-۰۸ ۱۵ ۰ ۱۵

صاد نون ۹۵-۴-۰۸ ۱۵ ۰ ۱۵


سایه ی سیب همیشه سنگین است!چه در دست دخترکی شاعر باشد؛چه در دست حوا...صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۱۶ ۸ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۳-۱۶ ۸ ۰ ۱۶


برای خودکشی کافیست...شاعر ها در خودکارشان را ببندند...و دیگر هرگز ننویسند!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۲-۰۸ ۱۱ ۰ ۲۰

صاد نون ۹۵-۲-۰۸ ۱۱ ۰ ۲۰


«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....