تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شعر» ثبت شده است
عکس های تو عجیب غریبند....بین خودمان باشدولی عکس های تو حرف مینزنندمثلا این" در زرد رنگ" را ببینمیشنوی؟شعر میخواند....عکس های تو چقدر شعر بلدند "عکاس دوست داشتنی من"!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۲۵ ۱۶ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۳-۲۵ ۱۶ ۰ ۱۶


این دل مریض کارش از قهوه و چای گذشته است!این بار  شعر سفارش میدهمشعر ها در صدای تو دم میکشند...کمی شعر بخوان!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۲۰ ۷ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۳-۲۰ ۷ ۰ ۱۶


چرخ نخ ریسی تمام شعر های مرا از بر شده...بس که هرشبشعر و نخ را بافتم!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۲-۲۰ ۲ ۰ ۲۳

صاد نون ۹۵-۲-۲۰ ۲ ۰ ۲۳


بیخیالت میشوم اما بدانبیخیالی های بعد از منهمیشه ماندنیست!شهر را، آشوب را ، تکرار کن...موج این دریای خالی رفتنیست...دفتری شعرمولی خالی ز تو...بیخیالت گشته ام این بیخیالی ماندنیست!ماهیی تنها و مفلوکمبه دور از آبهاماهی تنها همیشه مردنیست...قهوه ها بعد توخوش طعم اند و تلخقهوه های تلخِ بی توخوردنیست!ماه بی آغوش شببی حاصل و آواره است!ماه رنجوری میان کوچه ها...بس دیدنیست!بیخیالت میشوم...اما بدان...بی خیالی های شاعرماندنیست!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۱۹ ۱ ۰ ۱۹

صاد نون ۹۵-۱-۱۹ ۱ ۰ ۱۹


باران میباردو غسل میدهد تن عریان خیابان راباران چند روزیست میهمان شب های عیدمان شدهمیهمان دوست داشتنی ای روزهاوباد میوزد...باد میوزد و کاغذ های شعرم را به یغما میبرد...آهای باد...مواظب باشمن دخترم"دختری با گیسوان شانه خورده در افسون شعر ها"یادت که هست!؟وهنوز باران می باردوهنوز بارانآسمان دارد گیسوان مشکی شبش را شانه میزند....

صاد نون ۹۵-۱-۱۵ ۱ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۱-۱۵ ۱ ۰ ۱۶


«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....