تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «در» ثبت شده است
مسافر بودی و پر از چمدان های خالی...هر جا که میرفتیانتظار سوغاتت بود!هرجا که میرفتیبعد تو...تا ابددر آن خانه باز میماند...مسافر شدم و پر از چمدان های خالی..از روزی که رفتی و در خانه ام باز ماند...میشود تکثیر این سفر رابس کنی؟!میشود بیایی و این در های تا ابد باز راببندی؟صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۲۸ ۰ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۱-۲۸ ۰ ۰ ۱۶


مسافر بودی و پر از چمدان های خالی...هر جا که میرفتیانتظار سوغاتت بود!هرجا که میرفتیبعد تو...تا ابددر آن خانه باز میماند...مسافر شدم و پر از چمدان های خالی..از روزی که رفتی و در خانه ام باز ماند...میشود تکثیر این سفر رابس کنی؟!میشود بیایی و این در های تا ابد باز راببندی؟صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۲۸ ۰ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۱-۲۸ ۰ ۰ ۱۷


«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....