تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۱۴ مطلب با موضوع «یواشکی های من و خدا» ثبت شده است
http://s9.picofile.com/file/8275200518/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B7%DB%B2%DB%B4_%DB%B1%DB%B1%DB%B0%DB%B3%DB%B4%DB%B1.JPG


پاییز طوفان به راه انداخته...
و آشوب در منزبانه میکشد
خدایا...
هستی دیگرنبض میزنی زیرگلویم...
در این بوران میشکنم...
بیشتر هوایم را داشته باش...
صالحه.ن

پ.ن:حسبنا الله...
پ.ن۲:آشوبم...خیلی زیاد محتاج دعاهاتون

صاد نون ۹۵-۸-۲۸ ۱۵ ۰ ۱۲

صاد نون ۹۵-۸-۲۸ ۱۵ ۰ ۱۲
نه عارفم نه زاهد
و نه درویش که راه بیابان و ریاضت بگیرم
اما با تمام اینها بازهم معتقدم
زیبا ترین حالت عشقبازی انسان
نماز اوست
که سر از رکوع بردارد و ایمان بیاوردخدایش میشنود...
و باز جز انکه او دوست تر دارد نگوید
معشوق دست به سرش بکشد
و بگویدبگو عزیزکم...بگو جانا که میشنوم ...چه میخواهی؟؟
و آدم زانو به خاک بساید و سر به سجده گذاردو جز از معشوق نگوید...
صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۸-۰۱ ۱۴ ۰ ۱۸

صاد نون ۹۵-۸-۰۱ ۱۴ ۰ ۱۸


تا کجا باید به درد آدما خندید؟؟تا کجا باید جهان بد شه؟؟تا کجا این خستگی ها خط ممتد شه...خدایا "استجب" لطفا...کمی پایین بیاپایین تر از این رگ، که نبض تلخ  بغضهخدایا "استجب" لطفا...خدایا رو زمین سردهبغل کن بندتو لطفا...تن این آدما از یاد برده زندگی رویادمون بنداز بازم بندیگتوخدایا...مهربونم...."استجب" لطفا!!الهی که به خواسته های دلتون برسینصالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۲۷ ۳ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۳-۲۷ ۳ ۰ ۱۷


خدایا ...کدام پنجره را باز کنم و رو به کدام شهراین همه فریاد را سکوت کنم...؟؟؟وقتی قرار است؛تمام صدا هاپشت پیغام گیر گلویم گیر کند...!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۱۹ ۴ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۳-۱۹ ۴ ۰ ۱۷


به ادمهای شهرم نگاه میکنم مردم رنگا رنگ این روزها....به دختران هم سن و سالم...به مد های عجیب...به خنده های مصنوعی...عزیزم های الکی...و مردمان...مردمان...مردمان....چه چیز ما را به اینهمه تظاهر رسانده است؟چه چیز ما را به این تنفر رسانده است؟و کجای این شهر خدا را گم کرده ایم؟ومگر...«الیس الله بکاف عبده»؟

صاد نون ۹۵-۳-۱۰ ۱۴ ۰ ۱۴

صاد نون ۹۵-۳-۱۰ ۱۴ ۰ ۱۴


هـــــــــــــــــــــی...دنیا...!سر به شانه های" من" بگذار و اینبار تو گریه کن..."دنیا" هم که باشی...گاهی لازم است؛سر به شانه های خاک بگذاری و با اشک "سجده" کنی!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۲-۲۴ ۴ ۰ ۲۱

صاد نون ۹۵-۲-۲۴ ۴ ۰ ۲۱


با خط درشت...عثمان طاها...با ترجمه میخواهم؛لطفا  از آن چرم قهوه ای هایی بدهیدکه استخاره هایش همیشه خوب می آید!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۲-۱۲ ۴ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۲-۱۲ ۴ ۰ ۱۷


نگه داشتم این بغضو که خدا زیر گلومو ببوسه....!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۲-۰۹ ۷ ۰ ۱۶

صاد نون ۹۵-۲-۰۹ ۷ ۰ ۱۶


خدایا...آن بالا پشت ابرها...هوا چطور است؟هوای زمین بارنی و سرد است...تنهایمو تنها تو را میخواهم!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۱ ۰ ۱۵

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۱ ۰ ۱۵


خدایا...آن بالا پشت ابرها...هوا چطور است؟هوای زمین بارنی و سرد است...تنهایمو تنها تو را میخواهم!!صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۱ ۰ ۲۰

صاد نون ۹۵-۱-۳۱ ۱ ۰ ۲۰


۱ ۲

«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....