تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیشانی» ثبت شده است
واینبار ماه از خجالت شکاف پیشانی بلند تو خم شد....شق القمر که میگویندحکایت پیشانی تو است....صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۴-۰۶ ۱۲ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۴-۰۶ ۱۲ ۰ ۱۷


پیشانی بلند توست
راه و رسم عشق...
خیلی مهم نیست
این سروده ها...


صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۲۶ ۲ ۰ ۱۳

صاد نون ۹۵-۱-۲۶ ۲ ۰ ۱۳


مهر لب های تو...
پیشانی من است...
روبه من سجده کن..!!

صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۱-۲۴ ۱ ۰ ۱۵

صاد نون ۹۵-۱-۲۴ ۱ ۰ ۱۵


«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....