۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیشانی» ثبت شده است

شق القمر

واینبار ماه از خجالت شکاف پیشانی بلند تو خم شد....شق القمر که میگویندحکایت پیشانی تو است....صالحه.ن
  • صاد نون
  • يكشنبه ۶ تیر ۹۵

پیشانی بلند تو...

پیشانی بلند توست
راه و رسم عشق...
خیلی مهم نیست
این سروده ها...


صالحه.ن
  • صاد نون
  • پنجشنبه ۲۶ فروردين ۹۵

مُهر

مهر لب های تو...
پیشانی من است...
روبه من سجده کن..!!

صالحه.ن
  • صاد نون
  • سه شنبه ۲۴ فروردين ۹۵
«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....