حس عجیبیه ک قبل از من

یکی با این کتاب خاطره داره!

شاید یه وقتایی قطه اشکی چکونده روش,

کوشه کنارش درد دلی کرده

یا مث من از یه خیال با تم ابی رنگ نوشته گوشه کتاب.

یکی ک شاید سخت تلاش کرده و الان ک من درس میخونم , به موفقیت شیرینش فکر میکنه

ب اینکه ارزش داشته نونا رو بفروشه و پولشو کتاب بخره:)

درددلای کنکوری