دلگرمی میده بهت؛
کسی ک یهویی زنگ بزنه بگه:
"کجایی دختر؟ هرچی زنگ میزنم نیستی!
هی چپ میرم راس میرم به داوود میگم
دلم برا صالحه تنگ شده.میخام برم خونشون.
بعد بشینی دو ساعت درباره کتاب جدیدی ک خریده و کتابی ک تو عید خوندی حرف بزنی."

یا مثلن نگران بشه برات:
"فک کردم مردی بابا !به فاطمه میگم این دختره زندس؟!؟چرا جواب نمیده؟!"

یا برات خوردنی بیاره
ترش شه دهنت از مزه دوستیتون.
یا پیکسل شازده کوچولو و روباره .
که "دلم دیوانه بودن باتو را میخواست"~.~
و "بی تو در من سروی خم شد"


#دوستجان