مثلا یهویی زنگ بزنی

رفیق تنهایی؟!داریم میریزیم خونتون:)))


بعد فوشت بده ک این چ وقته خبر دادنه؟

خبرت زودتر خبر بده:دی


پ.ن:اصن عشق جریان داره؟نع؟


پ.ن۲:من فقد نمیدونستم انگشتای پفکیمو چیکار کنم ...با صورت فاطمه تمییز کردم:))

ناجوانمردانه بود چش و مو و پیشونیمو ب چاک ماست موسیر بدهD: