.رنج


طبق معمول رفتیم کلیدر 

کتاباشو نگاه کردیم برگشتیم...😶


انقدددرررر این مکاان عشقههه ک خدا میدونه...

ینی حس خوب داره فقدا،پ.ن:کتاب جنگجوی عشق اثر گلنن دویل ملتن.

زندگی نامه اس و حدودا۸۰ درصد مورد پسند بوده

اگ اشتباه نکنم ۲۰۱۶ کتاب پرفروش و تحسین شده بوده...

بنظر قشنگ میاد.


پ.ن۲: ببخشید برا کیفیت بد عکس.

پیریه و لرزش دست😶