شهر غصه


+زندگی تو این شهر،
مث عشق یه سرس
تو باید عوض بشی...
این همونیه ک هست
میشی اونی ک میخاد؛
حتا اگ بهت نیاد!
حالا عشقه یا هوس..؟!
هرچی ک هست...+شما معجون طی الارض ندارید؛

من از این شهر برم؟پ.ن:بچگیام بابا برام قصه میگفت...منو برد تو همون حال و هوا...