تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
خدا همیشه به دیوانه ها حواسش هست


۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ماه» ثبت شده است
واینبار ماه از خجالت شکاف پیشانی بلند تو خم شد....شق القمر که میگویندحکایت پیشانی تو است....صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۴-۰۶ ۱۲ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۴-۰۶ ۱۲ ۰ ۱۷


عکس و تصویر از خوابیدنش از بسته بودنِ چشم هایش از خستگی هایش عکس بگیرید! کسی که عاشقانه ...

همین یک امشب  میخواهم  دنیا را به حال خودش بگذارم
 نگران حال هیچکس نشوم...
با هیچ گنجشکی دوست نشوم
فقط همین امشب میخواهم تنها ماه را نگاه کنم
ماه من...ماه بیچاره من....چند شب دیگر کمرش می شکند!!


صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۴-۰۱ ۱۳ ۰ ۱۸

صاد نون ۹۵-۴-۰۱ ۱۳ ۰ ۱۸http://cdn-tehran.wisgoon.com/dlir-s3/10531502375640382472.jpg

دنبال ماه میگردند در آسمان
چه گشتن بیهوده ای
من ماه خدا را روی سجاده ام پیدا کرده ام...!


صالحه.ن

صاد نون ۹۵-۳-۱۷ ۸ ۰ ۱۷

صاد نون ۹۵-۳-۱۷ ۸ ۰ ۱۷


«دیوانه بودن همیشه بد نیست
میتوانی دقیقا وسط نقطه ی انجماد بایستی
و سرت از فکری شیرین گرم سوختن باشد:)»

این طبع که من دارم با عقل نیامیزد....